SporeVialsTM


SporeVialsTM

Wskaźniki biologiczne do monitorowania cyklów z użyciem:
-Nadtlenku wodoru (H202)
-Plazmy nadtlenku wodoru

Nośnik:
1.Blaszka z polerowanej lustrzanej stali nierdzewnej o wielkości 6,35 mm x 19 mm
2.Tworzywo sztuczne w różnych formach i rozmiarach (krążek, sznurek, inne)


Organizm: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Populacja: 1*e6 /wskaźnik do monitorowania efektywności sterylizacji oraz
D-Value: 1*e4 / wskaźnik dla monitorowania efektywności dekontaminacji.
te wskaźniki nie są testowane na D-Value
Inkubacja: temperatura 55-60°C przez 7 dni


Są to fiolki o pojemności 10 ml. Dzięki nim klient może we własnym zakresie nanieść spory bezpośrednio na dowolny produkt. Zazwyczaj produkty te służą do monitorowania lub walidacji cyklu. Najbardziej popularne są fiolki o populacji 1*e8 spor /1ml w sterylnej wodzie lub 20%-40% roztworze etanolu.

Dowolne parametry na zamówienie
Na zamówienie dostarczamy wskaźniki na dowolnym nośniku o dowolnym kształcie i rozmiarze, oraz o dowolnej odporności dla danego cyklu sterylizacyjnego.